9 loại thực phẩm có hàm lượng Vitamin C nhiều hơn cam.