Các em nhỏ và cụ già - Truyện kể bổ trợ Tiếng Việt.