Quỹ đạo của đường đạn - Mô phỏng toán học

đưa vào giỏ hàng

Quỹ đạo của đường đạn - Mô phỏng toán học

Tác giả: PhET, - Khối lớp: 0


Dự án Thí nghiệm ảo - Mô phỏng tương tác do nhà Vật lý đoạt giải Nobel, Carl Wieman sáng lập năm 2002 tại Đại học Colorado Boulder với mục đích tạo ra các mô phỏng tương tác miễn phí thuộc lĩnh vực toán và khoa học. Mô phỏng PhET được sáng tạo dựa trên các công trình nghiên cứu về khoa học giáo dục nhằm thu hút học sinh vào một môi trường trực quan, vui nhộn nơi học sinh học tập thông qua các hoạt động tìm tòi và khám phá.

Chủ đề : Động học - Sức cản không khí - Đường Parabol - Vectors - Lực cản - Chuyển động của đạn tử

Mô tả : Bắn một chiếc xe ra khỏi nòng đại bác và cố gắng bắn trúng mục tiêu. Nghiên cứu chuyển động của đạn tử bằng cách bắn đạn là các vật khác nhau. Chọn góc bắn, tốc độ ban đầu và khối lượng đạn. Tìm hiểu việc biểu diễn bằng vector và thêm sức cản không khí để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới lực cản.

Mục tiêu học tập : Xác định ảnh hưởng của các tham số đến quỹ đạo của vật (độ cao ban đầu của súng, góc bắn, tốc độ ban đầu, khối lượng của vật, đường kính của vật và cao độ) trong trường hợp có/không có sức cản không khí; Tiên đoán sự ảnh hưởng của các điều kiện ban đầu lên quỹ đạo của đạn tử và giải thích cho điều tiên đoán đó; Ước tính nơi vật rơi với các điều kiện ban đầu đã cho; Xác định tính độc lập của chuyển động theo 2 phương x và y; Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới lực cản.Mô tả ảnh hưởng của lực cản lên vận tốc và gia tốc; Bàn luận về chuyển động của đạn tử bằng ngôn ngữ thông thường (như: góc bắn, tốc độ ban đầu, độ cao ban đầu, tầm xa, thời gian bay...).

Để thu hút học sinh tìm hiểu toán và khoa học, các mô phỏng PhETđã được thiết kế dựa trên các nguyên lý sau đây:

- Kích thích sự tìm hiểu về khoa học
- Cung cấp khả năng tương tác
- Hiển thị cái không thể nhìn thấy được
- Đưa ra các mô hình trực quan
- Bao gồm nhiều hình thức trình bày (thí dụ, chuyển động của vật thể, đồ thị, con số, v.v...)
- Liên hệ với thế giới thực
- Hướng dẫn người sử dụng một cách kín đáo (thí dụ, bằng cách giới hạn các điều khiển) trong khi tìm hiểu khám phá
- Tạo ra các mô phỏng có thể linh hoạt sử dụng trong các tình huống giáo dục khác nhau

Nhiều công cụ trong mô phỏng cung cấp kinh nghiệm tương tác:

- Click và drag chuột để tương tác với các tính chất của mô phỏng
- Dùng con trượt để thay đổi giá trị thông số
- Thay đổi tuỳ chọn bằng radio buttons
- Tiến hành đo đạc trong thí nghiệm bằng các dụng cụ khác nhau – thước, đồng hồ bấm giờ, volt-kế, và nhiệt kế.

Khi người sử dụng tương tác với những công cụ này, họ có ngay các phản hồi về tác dụng của sự thay đổi mà họ đã gây ra. Điều này cho phép họ nghiên cứu mối liên hệ nguyên nhân - kết quả và trả lời các câu hỏi về khoa học thông qua việc khám phá các mô phỏng. 

PhET Interactive Simulations
University of Colorado Boulder
http://phet.colorado.edu

Các chủ đề được xem nhiều

HÃY ĐĂNG KÝ CÁC KÊNH YOUTUBE CỦA CHÚNG TÔI