Bộ USB phân môn địa lí

đưa vào giỏ hàng

Bộ USB phân môn địa lí

Tác giả: Nguyễn Minh Định, Phạm Viết Dần, Vũ Bá Tuấn, - Khối lớp: 0

Lịch sử và Địa lí là môn học bắt buộc ở cấp trung học cơ sở. Môn học tiếp nối môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh học tập các môn Lịch sử, Địa lí ở cấp trung học phổ thông.

Mạch nội dung của phân môn Địa lí được sắp xếp theo logic không gian là chủ đạo, đi từ địa lí tự nhiên đại cương đến địa lí các châu lục, sau đó tập trung vào các nội dung của địa lí tự nhiên Việt Nam, địa lí dân cư và địa lí kinh tế Việt Nam. Mặc dù hai mạch nội dung được sắp xếp theo logic khác nhau, nhưng nhiều nội dung dạy học liên quan được bố trí gần nhau để hỗ trợ nhau.

Chương trình môn Lịch sử và Địa lí chú trọng việc đổi mới phương pháp giáo dục, với định hướng chung là đề cao vai trò chủ thể học tập, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạocủa học sinh; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, bồi dưỡng phương  pháp học tập, năng lực tự học để học sinh có thể tiếp tục tìm hiểu, mở rộng vốn văn  hoá cần thiết cho bản thân.

Chương trình khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hợp lí và có hiệu quả các thiết bị dạy học như mô hình, tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ, các bản thống kê, phim tài liệu, video clip ngắn; nhằm minh hoạ bài giảng của giáo viên và hỗ trợ các hoạt động học tập của học sinh.

Các chủ đề được xem nhiều

HÃY ĐĂNG KÝ CÁC KÊNH YOUTUBE CỦA CHÚNG TÔI